Yhtiön historia

Työ puhukoon puolestaan

Perheyhtiönä aloittanut Niemisen Sora Oy perustettiin vuonna 1994 palvelemaan logistiikan, maa-ainesjalostuksen, soran ja kiviainesten murskausta sekä myyntiä Hämeen alueelle kolmostien varrelle. Perheyhtiö kasvoi ja laajensi liiketoimintaansa 2000-luvulla kiviainesten jalostukseen mm. teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin.

Niemisen Soran toimialue ulottuu aina Pirkanmaalta Tampereelta pääkaupunkiseudun alueelle Helsinkiin. Yhtiön vahvuuksia ovat omat, hyvin hoidetut maa- ja kiviainesalueet sekä vankka kuljetus- ja kiviainesalan toimijaverkosto, alan huippuosaaminen ja laadukas kalusto.

Vahvan aseman Etelä-Suomen sora- ja kalliojalostemarkkinoilla saavuttanut yhtiön liittyi yrityskaupan myötä osaksi suomalaista monialayhtiötä Savon Kuljetus -konsernia vuonna 2021. Yrityksiä yhdistää samanlainen arvomaailma ja tahtotila tuottaa laadukkaita kiviaines- ja logistiikkapalveluja sanansa mittaisesti niin teollisuuden kuin rakentamisen tarpeisiin.

Niemisen Sora on osa suomalaista monialayhtiö Savon Kuljetus -konsernia.

Savon Kuljetus Oy

Savon Kuljetus -konserni on kiviaines-, kuljetus-, logistiikka- ja infrastruktuuripalveluja tuottava monialayhtiö.

Savon Kuljetus Oy

STM Infra Oy

STM Infra on Etelä-Suomessa toimiva maa- ja pohjarakentamisen palveluita tarjoava yritys. STM Infra palvelee rakennusliikkeitä ja kiinteistönomistajia sekä julkista sektoria infrahankkeissa.

STM Infra Oy

KSK Logistiikka & Infra Oy

KSK Logistiikka & Infra Oy on monipuolinen ja luotettava logistiikka- ja infrastruktuuripalveluyritys. KSK Logistiikka & Infra  tarjoaa joustavia kuljetusratkaisuja ja ketterää palvelua, joka vastaa nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

KSK Logistiikka & Infra Oy

Suomen GPS-Mittaus Oy

Luotettavaa mittausta jo vuodesta 1993. Suomen GPS-Mittaus Oy tuottaa luotettavasti ja laadukkaasti mittaus-, mallinnus-, tutkimus-, laadunvalvonta- sekä ympäristöpalveluja.

Suomen GPS-Mittaus Oy