Yhtiön historia

Työ puhukoon puolestaan

Perheyhtiönä aloittanut Niemisen Sora Oy perustettiin vuonna 1994 palvelemaan logistiikan, maa-ainesjalostuksen, soran ja kiviainesten murskausta sekä myyntiä Hämeen alueelle kolmostien varrelle. Perheyhtiö kasvoi ja laajensi liiketoimintaansa 2000-luvulla kiviainesten jalostukseen mm. teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin.

Niemisen Soran toimialue ulottuu aina Pirkanmaalta Tampereelta pääkaupunkiseudun alueelle Helsinkiin. Yhtiön vahvuuksia ovat omat, hyvin hoidetut maa- ja kiviainesalueet sekä vankka kuljetus- ja kiviainesalan toimijaverkosto, alan huippuosaaminen ja laadukas kalusto.

Vahvan aseman Etelä-Suomen sora- ja kalliojalostemarkkinoilla saavuttanut yhtiön liittyi yrityskaupan myötä osaksi suomalaista monialayhtiötä Savon Kuljetus -konsernia vuonna 2021. Yrityksiä yhdistää samanlainen arvomaailma ja tahtotila tuottaa laadukkaita kiviaines- ja logistiikkapalveluja sanansa mittaisesti niin teollisuuden kuin rakentamisen tarpeisiin.

Niemisen Sora on osa suomalaista monialayhtiö Savon Kuljetus -konsernia.

Savon Kuljetus Oy
Niemisen Sora Oy
Suomen GPS-Mittaus Oy
Keski-Suomen Kuljetus Oy
KSK Logistiikka & Infra Oy